Allmänna Villkor

Välkommen till vår hemsida och ebaybutik. Om du fortsätter att surfa och använda denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av följande användarvillkor, som tillsammans med vår integritetspolicy styr The Green Spark Plugs relation med dig i förhållande till denna webbplats.

Termen "The Green Spark Plug Co" eller "oss" eller "vi" syftar på ägaren av webbplatsen vars registrerade kontor är Unit 2, King Street Trading Estate, Middlewich, Cheshire, CW10 9LF. Termen "du" syftar på användaren eller tittaren på vår webbplats. Genom att klicka på "Acceptera"-knappen godkänner du dessa villkor. Genom att fylla i och skicka in följande elektroniska beställningsformulär ger du ett erbjudande om att köpa varor som, om de accepteras av oss, kommer att resultera i ett bindande avtal.

Användningen av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor: Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast för din allmänna information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande. Varken vi eller någon tredje part ger några garantier eller garantier beträffande riktigheten, aktualiteten, prestanda, fullständigheten eller lämpligheten av informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats för något speciellt ändamål. Du är medveten om att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi undantar uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter. Din användning av all information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk, vilket vi inte är ansvariga för. Det ska vara ditt eget ansvar att säkerställa att alla produkter, tjänster eller information som är tillgänglig via denna webbplats uppfyller dina specifika krav. Denna webbplats innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som utgör en del av dessa villkor. Alla varumärken som återges på denna webbplats, som inte tillhör eller är licensierade till operatören, erkänns på webbplatsen. Otillåten användning av denna webbplats kan leda till skadeståndsanspråk och/eller vara ett brott. Då och då kan denna webbplats även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplatsen/webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna. Din användning av denna webbplats och alla tvister som uppstår till följd av sådan användning av webbplatsen är föremål för lagarna i England och Wales.