Sekretess och säkerhet

Användarvillkoren för Green Spark Plug Co Ltd

1. Villkor

Genom att gå in på webbplatsen på www.gsparkplug.com, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för efterlevnad av tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagar.

2. Använd Licens

 1. Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på The Green Spark Plug Co Ltd:s webbplats för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:
  1. ändra eller kopiera materialet;
  2. använda materialet för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försöka dekompilera eller bakåtkonstruera någon programvara som finns på The Green Spark Plug Co Ltd:s webbplats;
  4. ta bort all upphovsrätt eller andra äganderättsbeteckningar från materialet; eller
  5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av The Green Spark Plug Co Ltd när som helst. När du avslutar din visning av detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialet på The Green Spark Plug Co Ltd:s webbplats tillhandahålls i befintligt skick. The Green Spark Plug Co Ltd ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig och förnekar härmed alla andra garantier inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter.
 2. The Green Spark Plug Co Ltd garanterar eller gör inga utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

The Green Spark Plug Co Ltd eller dess leverantörer ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på The Green Spark Plug Co Ltd:s webbplats, även om The Green Spark Plug Co Ltd eller en auktoriserad representant för The Green Spark Plug Co Ltd har underrättats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Materialens noggrannhet

Materialet som visas på The Green Spark Plug Co Ltd:s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. The Green Spark Plug Co Ltd garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. The Green Spark Plug Co Ltd kan göra ändringar i materialet som finns på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. The Green Spark Plug Co Ltd förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

The Green Spark Plug Co Ltd har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderandet av någon länk innebär inte att The Green Spark Plug Co Ltd godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar

The Green Spark Plug Co Ltd kan revidera dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig Lag

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Cheshire och du underkastar dig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den staten eller platsen.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är The Green Spark Plug Co Ltd:s policy att respektera din integritet angående all information vi kan samla in från dig på vår webbplats, www.gsparkplug.com, och andra webbplatser som vi äger och driver.

Information vi samlar in

Logga data

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga STANDARD från din webbläsare. Denna data anses vara "icke-identifierande information", eftersom den inte identifierar dig personligen på egen hand. Det kan innehålla din dators IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och version, sidorna du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på varje sida och andra detaljer.

Personlig information

Vi kan be om personlig information, såsom din:

 • Namn
 • E-post
 • Telefon/mobilnummer
 • Hem/postadress
 • Betalningsinformation

Denna data anses vara "identifierande information", eftersom den kan identifiera dig personligen. Vi begär endast personlig information som är relevant för att ge dig en tjänst, och använder den endast för att tillhandahålla eller förbättra denna tjänst.

Hur vi samlar in information

Vi samlar in information på rättvisa och lagliga sätt, med din kunskap och ditt samtycke. Vi låter dig också veta varför vi samlar in den och hur den kommer att användas. Du är fri att avslå vår begäran om denna information, med den förståelsen att vi kanske inte kan ge dig några av dina önskade tjänster utan den.

Användning av information

Vi kan använda en kombination av identifierande och icke-identifierande information för att förstå vilka våra besökare är, hur de använder våra tjänster och hur vi kan förbättra deras upplevelse av vår webbplats i framtiden. Vi avslöjar inte detaljerna för denna information offentligt, men kan dela aggregerade och anonymiserade versioner av denna information, till exempel i trendrapporter för webbplatser och kunder.

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med uppdateringar om vår webbplats och tjänster, tillsammans med reklaminnehåll som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du vill välja bort att ta emot reklaminnehåll kan du följa instruktionerna för "avsluta prenumeration" som tillhandahålls vid sidan av all kampanjkorrespondens från oss.

Databehandling och lagring

Den personliga informationen vi samlar in lagras och behandlas i Storbritannien, eller där vi eller våra partners, affiliates och tredjepartsleverantörer har faciliteter. Vi överför endast data inom jurisdiktioner som omfattas av dataskyddslagar som återspeglar vårt åtagande att skydda våra användares integritet.

Vi behåller endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla en tjänst eller för att förbättra våra tjänster i framtiden. Medan vi behåller dessa data kommer vi att skydda dem på kommersiellt acceptabla sätt för att förhindra förlust och stöld, såväl som obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering. Som sagt, vi rekommenderar att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100 % säker och kan inte garantera absolut datasäkerhet.

Om du begär att din personliga information ska raderas, eller om din personliga information inte längre blir relevant för vår verksamhet, kommer vi att radera den från vårt system inom en rimlig tidsram.

Småkakor

Vi använder "cookies" för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten bit data som vår webbplats lagrar på din dator, och som kommer åt varje gång du besöker, så att vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig innehåll baserat på inställningar du har angett. Se vår cookiepolicy för mer information.

Tredje parts tillgång till information

Vi använder tredjepartstjänster för:

 • Analytics spårning
 • Användarautentisering
 • Reklam och marknadsföring
 • Innehållsmarknadsföring
 • E-post marknadsföring
 • Betalningen behandlas

Dessa tjänster kan komma åt vår data enbart i syfte att utföra specifika uppgifter för vår räkning. Vi delar ingen personligt identifierande information med dem utan ditt uttryckliga medgivande. Vi ger dem inte tillåtelse att avslöja eller använda någon av våra data för något annat ändamål.

Vi kan, från tid till annan, tillåta begränsad åtkomst till våra data av externa konsulter och byråer i syfte att analysera och förbättra tjänsten. Denna åtkomst är endast tillåten så länge det är nödvändigt för att utföra en specifik funktion. Vi samarbetar endast med externa byråer vars integritetspolicy är i linje med vår.

Vi kommer att avslå begäranden från myndigheter och brottsbekämpande myndigheter om data om vi anser att en begäran är för bred eller inte har något samband med det angivna syftet. Vi kan dock samarbeta om vi anser att den begärda informationen är nödvändig och lämplig för att följa rättsliga processer, för att skydda våra egna rättigheter och egendom, för att skydda allmänhetens och alla personers säkerhet, för att förhindra ett brott eller för att förhindra vad vi rimligtvis tros vara olaglig, lagligt åtgärdsbar eller oetisk aktivitet.

Vi delar inte eller tillhandahåller på annat sätt personlig information till tredje part. Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till marknadsförare eller tredje part.

Begränsningar för vår policy

Denna integritetspolicy omfattar endast The Green Spark Plug Co Ltd:s egen insamling och hantering av data. Vi arbetar endast med partners, affiliates och tredjepartsleverantörer vars integritetspolicy är i linje med vår, men vi kan inte ta ansvar eller ansvar för deras respektive sekretesspraxis.

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyerna på dessa webbplatser och att vi inte kan ta ansvar eller ansvar för deras respektive sekretesspraxis.

Ändringar av denna policy

Efter eget gottfinnande kan vi ändra vår integritetspolicy för att återspegla nuvarande acceptabel praxis. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera användarna om ändringar via vår webbplats. Om du är en registrerad användare på www.gsparkplug.com, kommer vi att meddela dig med hjälp av kontaktuppgifterna som sparats på ditt konto. Din fortsatta användning av denna webbplats efter eventuella ändringar av denna policy kommer att betraktas som ett godkännande av vår praxis kring integritet och personlig information.

Dina rättigheter och skyldigheter

Som vår användare har du rätt att få information om hur dina uppgifter samlas in och används. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi samlar in om dig och hur de behandlas. Du har rätt att korrigera och uppdatera all personlig information om dig och att begära att denna information raderas. Du kan ändra din kontoinformation när som helst med hjälp av verktygen som finns i ditt kontos kontrollpanel.

Du har rätt att begränsa eller invända mot vår användning av dina uppgifter, samtidigt som du behåller rätten att använda din personliga information för dina egna ändamål. Du har rätt att välja bort att uppgifter om dig används i beslut som enbart baseras på automatiserad behandling.

Kontakta oss gärna om du har några funderingar eller frågor om hur vi hanterar dina uppgifter och personuppgifter.

Det Gröna Tändstiftet Co Ltd Datakontrollant
Thomas Green
[e-postskyddad]

Det Gröna Tändstiftet Co Ltd Dataskyddsombud
Thomas Green
[e-postskyddad]

Denna policy träder i kraft den 25 maj 2018.

Cookiepolicy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av www.gsparkplug.com. Denna cookiepolicy är en del av The Green Spark Plug Co Ltd:s sekretesspolicy och täcker användningen av cookies mellan din enhet och vår webbplats. Vi tillhandahåller också grundläggande information om tjänster från tredje part som vi kan använda, som också kan använda cookies som en del av sin tjänst, även om de inte omfattas av vår policy.

Om du inte vill acceptera cookies från oss bör du instruera din webbläsare att vägra cookies från www.gsparkplug.com, med förutsättningen att vi kanske inte kan förse dig med en del av ditt önskade innehåll och dina önskade tjänster.

Vad är en kaka?

En cookie är en liten bit data som en webbplats lagrar på din enhet när du besöker, vanligen innehållande information om själva webbplatsen, en unik identifierare som gör att webbplatsen kan känna igen din webbläsare när du återvänder, ytterligare data som tjänar syftet att kakan och livslängden för själva kakan.

Cookies används för att aktivera vissa funktioner (t.ex. inloggning), för att spåra webbplatsanvändning (t.ex. analys), för att lagra dina användarinställningar (t.ex. tidszon, aviseringsinställningar) och för att anpassa ditt innehåll (t.ex. reklam, språk) .

Cookies som ställs in av webbplatsen du besöker kallas vanligtvis "förstapartscookies" och spårar vanligtvis bara din aktivitet på just den webbplatsen. Cookies som sätts av andra webbplatser och företag (dvs. tredje part) kallas "tredjepartscookies" och kan användas för att spåra dig på andra webbplatser som använder samma tredjepartstjänst.

Typer av cookies och hur vi använder dem

Viktiga kakor

Viktiga cookies är avgörande för din upplevelse av en webbplats, och möjliggör kärnfunktioner som användarinloggningar, kontohantering, kundvagnar och betalningshantering. Vi använder viktiga cookies för att aktivera vissa funktioner på vår webbplats.

Prestandacookies

Prestandacookies används för att spåra hur du använder en webbplats under ditt besök, utan att samla in personlig information om dig. Vanligtvis är denna information anonym och aggregerad med information som spåras över alla webbplatsanvändare, för att hjälpa företag att förstå besökarnas användningsmönster, identifiera och diagnostisera problem eller fel som deras användare kan stöta på och fatta bättre strategiska beslut för att förbättra sin publiks övergripande webbplatsupplevelse. Dessa cookies kan ställas in av webbplatsen du besöker (första part) eller av tredjepartstjänster. Vi använder prestandacookies på vår webbplats.

Funktionscookies

Funktionscookies används för att samla in information om din enhet och eventuella inställningar du kan konfigurera på webbplatsen du besöker (som språk- och tidszoninställningar). Med denna information kan webbplatser förse dig med anpassat, förbättrat eller optimerat innehåll och tjänster. Dessa cookies kan ställas in av webbplatsen du besöker (första part) eller av tredjepartstjänst. Vi använder funktionalitetscookies för utvalda funktioner på vår webbplats.

Inriktnings-/reklamcookies

Inriktnings-/reklamcookies används för att avgöra vilket reklaminnehåll som är mer relevant och lämpligt för dig och dina intressen. Webbplatser kan använda dem för att leverera riktad reklam eller för att begränsa antalet gånger du ser en annons. Detta hjälper företag att förbättra effektiviteten i sina kampanjer och kvaliteten på innehållet som presenteras för dig. Dessa cookies kan ställas in av webbplatsen du besöker (första part) eller av tredjepartstjänster. Inriktnings-/reklamcookies som ställts in av tredje part kan användas för att spåra dig på andra webbplatser som använder samma tredjepartstjänst. Vi använder inriktnings-/reklamcookies på vår webbplats.

Tredjepartscookies på vår webbplats

Vi kan anställa tredjepartsföretag och individer på våra webbplatser – till exempel analysleverantörer och innehållspartners. Vi ger dessa tredje parter tillgång till utvald information för att utföra specifika uppgifter för vår räkning. De kan också ställa in tredjepartscookies för att kunna leverera de tjänster de tillhandahåller. Tredjepartscookies kan användas för att spåra dig på andra webbplatser som använder samma tredjepartstjänst. Eftersom vi inte har kontroll över tredjepartscookies, omfattas de inte av The Green Spark Plug Co Ltds cookiepolicy.

Vårt integritetslöfte från tredje part

Vi granskar integritetspolicyn för alla våra tredjepartsleverantörer innan vi anlitar deras tjänster för att säkerställa att deras praxis överensstämmer med vår. Vi kommer aldrig medvetet att inkludera tredjepartstjänster som äventyrar eller kränker våra användares integritet.

Hur du kan kontrollera eller välja bort cookies

Om du inte vill acceptera cookies från oss kan du instruera din webbläsare att vägra cookies från vår webbplats. De flesta webbläsare är konfigurerade att acceptera cookies som standard, men du kan uppdatera dessa inställningar för att antingen neka cookies helt, eller för att meddela dig när en webbplats försöker ställa in eller uppdatera en cookie.

Om du surfar på webbplatser från flera enheter kan du behöva uppdatera dina inställningar på varje enskild enhet.

Även om vissa cookies kan blockeras med liten inverkan på din upplevelse av en webbplats, kan blockering av alla cookies innebära att du inte kan komma åt vissa funktioner och innehåll på de webbplatser du besöker.